Регистър на агломерациите

Към основното съдържание
Към главното меню
 
Регистър на агломерациите
по Закона за защита от шума в околната среда

Пристанища

Брой пристанища и терминали: 12


Име на пристанищетопристанище "Ривър сервиз - Русе"
Регистрационен код на пристанището450300
Територия на пристанището, кв.м3 228
Брой на корабните места - пътнически и товарни1 бр.
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежада/не
Площ на откритите и закритите складовене/ 232 кв.м
Характер на обработваните товариПристанище със специално предназначение за ремонт на плавателни съдове
Година2016


Име на пристанищетопристанище "'Русенска корабостроителница запад" АД
Регистрационен код на пристанището450200
Територия на пристанището, кв.м17 513
Брой на корабните места - пътнически и товарни2бр.
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежада/не
Площ на откритите и закритите складове3000/2414
Характер на обработваните товариСтроителство и ремонт на кораби и плавателни съдове. Всички услуги, свързани със строителството и ремонта на кораби и плавателни съдове.
Година2016


Име на пристанищетопристанище Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"
Регистрационен код на пристанището450100
Територия на пристанището, кв.м21 633
Брой на корабните места - пътнически и товарни4бр.
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежада/не
Площ на откритите и закритите складове1 200/ 535кв.м
Характер на обработваните товариМестодомуване и ремонт на кораби, швартоване и снабдяване с вода, ел. енергия, хидротехническо проучване и строителство
Година2016


Име на пристанищетоПристанище „Дубъл Ве Ко”-Русе
Регистрационен код на пристанището4214а00
Територия на пристанището, кв.м4 543
Брой на корабните места - пътнически и товарни1 бр. товарно
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежане/не
Площ на откритите и закритите складове1 500кв.м/ не
Характер на обработваните товариРечен пясък
Година2016


Име на пристанищетоПристанище „Русе – Безмитна зона”
Регистрационен код на пристанището421200
Територия на пристанището, кв.м31 264
Брой на корабните места - пътнически и товарни3 бр. товарно
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежада/не
Площ на откритите и закритите складовене/ не
Характер на обработваните товариобработка на нефтопродукти
Година2016


Име на пристанищетоПристанище „Дунавски драгажен флот-АД,Русе”
Регистрационен код на пристанището421300
Територия на пристанището, кв.м192 303
Брой на корабните места - пътнически и товарни3 бр. товарно
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежада/не
Площ на откритите и закритите складове10 000/не
Характер на обработваните товариречен пясък, баластра, инертни материали
Година2016


Име на пристанищетоПристанище „Порт Булмаркет-Русе"
Регистрационен код на пристанището421100
Територия на пристанището, кв.м42 645
Брой на корабните места - пътнически и товарни7 бр. товарни
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежада/да
Площ на откритите и закритите складове15 000/ 32 588кв.м + 9 798куб.м
Характер на обработваните товаригенерални товари, насипни товари и нефтопродукти, железни и метални продукти, селскостопански продукти
Година2016


Име на пристанищетоПристанище "Русе - нефтоналивен терминал Арбис"
Регистрационен код на пристанището421000
Територия на пристанището, кв.м17 744
Брой на корабните места - пътнически и товарни1бр. Товарно
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежада/да
Площ на откритите и закритите складовене/ не
Характер на обработваните товариобработка на нефтопродукти и бункероване на кораби
Година2016


Име на пристанищетоПристанищен терминал Русе-запад
Регистрационен код на пристанището413300
Територия на пристанището, кв.м117 098
Брой на корабните места - пътнически и товарни12бр. Товарни
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежада/да
Площ на откритите и закритите складове27 600/ 8 900кв.м
Характер на обработваните товариобработка на генерални и насипни товари,дървен материал, железни и метални продукти, селскостопански продукти, голямо тонажни контейнери, въглища инертни материали
Година2016


Име на пристанищетоПристанищен терминал Русе-център
Регистрационен код на пристанището413200
Територия на пристанището, кв.м11 799
Брой на корабните места - пътнически и товарни3бр. Пътнически
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежада/не
Площ на откритите и закритите складове0/ 2827 кв.м
Характер на обработваните товариобслужване на пътници, престой и снабдяване на кораби
Година2016


Име на пристанищетоПристанище "Пристис"
Регистрационен код на пристанището423000
Територия на пристанището, кв.м32 618
Брой на корабните места - пътнически и товарни11 бр.
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежада/не
Площ на откритите и закритите складове485/ 0кв.м
Характер на обработваните товариКруизни пътници
Година2016


Име на пристанищетоПристанищен терминал Русе-изток
Регистрационен код на пристанището413100
Територия на пристанището, кв.м825
Брой на корабните места - пътнически и товарни14бр. товарни
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежада/да
Площ на откритите и закритите складове190 500/ 15 800кв.м
Характер на обработваните товариобработка на генерални и насипни товари,железни и метални продукти, селскостопански продукти, голямо тонажни контейнери, въглищa, кокс
Година2016
Други справки:
Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)