Регистър на агломерациите

Към основното съдържание
Към главното меню
 
Регистър на агломерациите
по Закона за защита от шума в околната среда

Пристанища

Брой пристанища и терминали: 11


Име на пристанищетоПристанище "Пристис"
Регистрационен код на пристанището423000
Територия на пристанището, кв.м32 618
Брой на корабните места - пътнически и товарни11 бр.
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежада/не
Площ на откритите и закритите складове485/ 0 кв.м
Характер на обработваните товари11 бр. корабни места, 9 от които са оборудвани с плаващи устройства за връзка между кораба и брега. Корабни места №7 и №8 до оборудването им с плаващи устройства, няма да се използват за предоставяне на пристанищни услуги. Обслужване на пътници; швартови
Година2019


Име на пристанищетоПристанище „Дубъл Ве Ко”-Русе
Регистрационен код на пристанището42114а00
Територия на пристанището, кв.м4 543
Брой на корабните места - пътнически и товарни1 бр. товарно
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежане/не
Площ на откритите и закритите складове1 500кв.м/ не
Характер на обработваните товаригенерални товари; насипни товари
Година2019


Име на пристанищетоПристанище „Русе – Безмитна зона”
Регистрационен код на пристанището421200
Територия на пристанището, кв.м31 264
Брой на корабните места - пътнически и товарни3 бр. товарно
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежада/не
Площ на откритите и закритите складовене/ не
Характер на обработваните товариобработка на нефтопродукти
Година2019


Име на пристанищетоПристанище „Дунавски драгажен флот-АД,Русе”
Регистрационен код на пристанището421300
Територия на пристанището, кв.м192
Брой на корабните места - пътнически и товарни3 бр. товарно
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежада/не
Площ на откритите и закритите складовене/100 кв.м.
Характер на обработваните товаригенерални товари, насипни материали (речен пясък, баластра, инертни материали)
Година2019


Име на пристанищетоПристанище „Порт Булмаркет-Русе"
Регистрационен код на пристанището421100
Територия на пристанището, кв.м42 645
Брой на корабните места - пътнически и товарни7 бр. товарни
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежада/да
Площ на откритите и закритите складове15 000/ 32 588 кв.м + 8 901 куб.
Характер на обработваните товаригенерални товари, насипни товари, наливни товари ( в т. ч. нефтопродукти клас 9 и газове клас 2 по класификацията на ИМО)
Година2019


Име на пристанищетоПристанище "Русе - нефтоналивен терминал Арбис"
Регистрационен код на пристанището421000
Територия на пристанището, кв.м17 744
Брой на корабните места - пътнически и товарни1бр. Товарно
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежада/да
Площ на откритите и закритите складовене/ не
Характер на обработваните товариобработка на нефтопродукти и бункероване на кораби
Година2019


Име на пристанищетоПристанищен терминал Русе-запад
Регистрационен код на пристанището413300
Територия на пристанището, кв.м117 098
Брой на корабните места - пътнически и товарни12бр. Товарни
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежада/да
Площ на откритите и закритите складове17 600/ 8 900кв.м
Характер на обработваните товариобработка на насипни товари и генерални товари, поща, снабдяване с хранителни и други продукти; швартови услуги;
Година2019


Име на пристанищетоПристанищен терминал Русе-изток
Регистрационен код на пристанището413100
Територия на пристанището, кв.м825 533
Брой на корабните места - пътнически и товарни14бр. товарни
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежада/да
Площ на откритите и закритите складове190 500/ 15 800кв.м
Характер на обработваните товариобработка на селскостопански продукти, железни и метални продукти, въглища,кокс, други насипни товари,голямо тонажни контейнери (ГТК),генерални товари,Ро- ро товари, инертни материали
Година2019


Име на пристанищетоПристанищен терминал Русе-център
Регистрационен код на пристанището413200
Територия на пристанището, кв.м11 799
Брой на корабните места - пътнически и товарни3 бр. пътнически; като №1 и 3- не се използват
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежада/не
Площ на откритите и закритите складове0/ 2827 кв.м
Характер на обработваните товариобслужване на пътници, престой и снабдяване на кораби с електрическа енергия и комуникации, бункероване, швартови услуги
Година2019


Име на пристанищетопристанище Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"
Регистрационен код на пристанището450100
Територия на пристанището, кв.м21 633
Брой на корабните места - пътнически и товарни4бр.
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежада/не
Площ на откритите и закритите складове1 200/ 535кв.м
Характер на обработваните товариПристанището и със специално предназначение, съгласно чл. 109 от ЗМПВВППРБ. Местодомуване и ремонт на кораби, швартоване и снабдяване с вода, ел. енергия, хидротехническо проучване и строителство
Година2019


Име на пристанищетопристанище "Ривър сервиз - Русе"
Регистрационен код на пристанището450300
Територия на пристанището, кв.м3 228
Брой на корабните места - пътнически и товарни1 бр.
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежада/не
Площ на откритите и закритите складовене/ 232 кв.м
Характер на обработваните товариПристанището е със специално предназначение, съгласно чл. 109 от ЗМПВВППРБ. В него се осъществяват ремонт на плавателни съдове; швартоване; снабдяване на корабите с електрическа енергия и комуникации; корабно бункероване.
Година2019
Други справки:
Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)