Регистър на агломерациите

Към основното съдържание
Към главното меню
 
Регистър на агломерациите
по Закона за защита от шума в околната среда

Железопътна мрежа - основни трасета на железопътната мрежа


Име на агломерацията: Русе


Брой общо: 11

Наименование на участъкаДължинаШиринаКласГодина
Разделен пост „Дунав” – гара Русе разпределителна11.0Еднопътна, електрифицирана2016
Гара Русе север – разделен пост „Дунав”31.0Еднопътна, електрифицирана2016
Гара Русе запад – разделен пост „Доростол”21.0Еднопътна, електрифицирана2016
разделен пост 12 /музей на транспорта/ – гара Русе запад31.0Еднопътна, електрифицирана2016
гара Русе разпределителна – разделен пост 12 (музей на транспорта)21.0Еднопътна, електрифицирана2016
Разделен пост „Дунав” /пост 1/ – гара Образцов чифлик81.0Еднопътна, електрифицирана2016
гара Русе разпределителна – разделен пост „Дунав” (пост 1)21.0Еднопътна, електрифицирана2016
разделен пост „Доростол” – гара Долапите91.0Еднопътна, електрифицирана2016
гара Русе /пътническа/ – разделен пост „Доростол”21.0Еднопътна, електрифицирана2016
гара Русе разпределителна – гара Русе (пътническа)51.0Еднопътна, електрифицирана2016
Дунав мост – гара Русе разпределителна61.0Еднопътна, неелектрифицирана2016


Други справки:
Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)