Регистър на агломерациите

Към основното съдържание
Към главното меню
 
Регистър на агломерациите
по Закона за защита от шума в околната среда

Защитени територии и зелени площи

Обобщена справка за агломерацията:


Име на агломерацията: Русе


Брой общо: 6

По закона за защитените територии:

Брой общо:1
Вид: Защитена местност
Територии:Защитена местност “Комплекс Алеко-телека”


Защитени зони по Натура 2000:

Брой общо:5
Вид: SPA
Територии:ЗЗ “Лудогорие”
ЗЗ “Лудогорие”
Защитена зона “Мартен-Ряхово”
Защитена зона "Ломовете"
Защитена зона "Ломовете"
Други справки:
Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)