Регистър на агломерациите

Към основното съдържание
Към главното меню
 
Регистър на агломерациите
по Закона за защита от шума в околната среда

Железопътна мрежа - основни трасета на железопътната мрежа


Име на агломерацията: Плевен


Брой общо: 2

Наименование на участъкаДължинаШиринаКласГодина
Ясен - Черквица 151.0Еднопътна, неелектрифицирана2016
Мездра – Плевен - Горна Оряховица421.0Двупътна, електрифицирана2016


Други справки:
Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)