Регистър на агломерациите

Към основното съдържание
Към главното меню
 
Регистър на агломерациите
по Закона за защита от шума в околната среда

Летища в агломерацията:

АгломерацияВарна
Местоположението на летищетоГеографски координати: 43 13 55N, 027 49 31E
Име съгласно Сборника за аеронавигационна информация и публикацияМеждународно Летище Варна IATA: VAR ICAO: LBWN
Местоположението на летището спрямо населеното мястоЛетище Варна е разположено в североизточната част на България на брега на Черно море. Разстоянието от него до центъра на град Варна е 8 км., на 200 м. преминава магистрала “Хемус”, а южната му граница е в непосредствена близост до четвъртокласен път Варна-Девня.
Обща площ, кв.км2.231
Брой на пистите1
Дължина на пистите (метри)2500
Широчина на пистите (метри)45
Тип на настилкатаАсфалтобетон
Описание на противошумните процедури и схемите на излитане и кацанеВъведени са процедури за намаляване на шума, съгласно AIP (Публикувана аеронавигационна информация на летище Варна), LBWN AD 2.21. както следва: LBWN AD 2.21.1 Общи положения: За намаляване на самолетния шум над населения район на град Варна са предвидени посочените по-долу процедури. Командирът на ВС може да се отклони от тези процедури само в интерес на безопасността на полета. Граничната стойност на максималното ниво на шума при прелитане на летателно средство над установената територия е 85 db(A), съгласно законодателството на Република България. LBWN AD 2.21.2 Отлитане Използването на процедурата за намаляване на шума при отлитане 2 (NADP2), кто е посочено е документ 8168 том 1 на ICAO, е препоръчително за всички турбореактивни ВС, излитащи от летище Варна. LBWN AD 2.21.3 Долитане 1. Подход с непрекъснато снижение (CDA) е препоръчителна техника за експлоатация на ВС, при което долитащото ВС снижава от оптимална позиция с минимална тяга и избягва хоризонтален полет до степента разрешена от безопасната експлоатация на ВС и в съответствие с публикуванит процедури и инструкциите на ръководителя на полета . Целта на CDA е да подпомогне пилотите да оптимизират профилите на ВС, за да се намали въздействието на шума върху земята и където е възможно да се намали разходът на горио и емисиите в атмосферата. В зависимост от въздушната обстановка, ръководителят на полета ще използва векториране, допълнено с информация за оставащото радстояние (дистанция до кацане) за финален подход. 2. След получено разрешение за визален подход пилотите следва да избягват прелитането над гъсто населените райони, доколкото това е възможно. 3. Между 21, 00 – 04, 00 (20 – 03, 00) ч. се препоръчва използването на режим „реверс“ на малък газ на двигателите след кацане, ако безопасността го позволява. За да се постигне възможно най-висок капацитет на писта за излитане и кацане (RWY), времето за заемането й следва да бъде намалено до минимум. LBWN AD 2.21.4. Избор на използваема RWY 1. Терминът „използваема RWY“ се употребява за обозначаване на RWY, която в определен период от време се приема от органа за ОВД като най-подходяща за излитане и кацане. 2. По правило ВС изпълняват кацане и излитане срещу вятъра, освен ако не е за предпочитане друго направление, поради съображения за безопасност, конфигурацията на RWY метеорологични условия, налични процедури за подход по прибори или въздушната обстановка. При избор на използваема RWY освен скоростта и посоката на приземния вятър, органа за обслужване на въздушното движение (ОВД) отчита и други уместни фактори като летищния кръг на полетите и наличните средства за подход и кацане. 3. Изискванията за намаляване на шума не са определящи при избор на използваема ИУЩ от органа ОВД при следните обстоятелства: а. Състояниетона повърхността на RWY затруднява нейното използване(например поради наличие на сняг, киша, лед, вода, кал, гума, масло и други субстанции) ; б. При видимост по-малка от 2500 м. в. При кацане, когато таванът на облачността е по-нисък от 150 м. (500 ft)] г. Когато в докладван или прогнозиран срез на вятъра или когато се очакват гръмотевични бури, които да повлияят на подхода или отлитането; д. Когато пилотите докладват за прекомерен вятър във височина, водещ до минаване на втори кръг или прекратяване на подхода; е. Когато страничната компонента на вятъра, включително поривите превишава 15 кг. (7 м/сек.) или гръбната съставна на вятъра, включително поривите превишава 5 кг. (2 м/ сек.); ж. Когато спирачния ефект е по-нисък от добър. з. Когато не работи инструменталната система за кацане (ILS) или системата за визуална индикация на глисадата (за операции във VMC). LBWN AD 2.21.5. Предпочитана RWY за намаляване на шума 1. Предпочитана RWY за намаляване на шума при излитане е RWY 27.; 2. Предпочитана RWY за намаляване на шума при кацане е RWY 09.; 3. Публикуваните стандартни процедури за излитане и долитане, в подраздел LBWN AD 2 на сборник АІР на Република България, избягват населените места, доколкото това е възможно и се считат за минимално шумни маршрути; 4. Отклонения от избраната използваема RWY поради по-къси маршрути за рулиране, долитане или подход не са разрешени; 5. В периода между 21, 00 – 04, 00 (20, 00 – 03, 00) ч. се забранява провеждането на: а. Тестови полети и полети за техническо обслужване; б. Тренировъчни полети на ВС с минимално излетно тегло над 2000 кг. 6. Планирането и изпълнението на тренировъчни полети в СТR на летище Варна се разрешава само след предварителна координация с органа за ОВД (тел. +35952500910 вътр. 5212). Координацията следва да бъде извършена не по-късно от 1 час и не по-рано от 3 часа преди полета. LBWN AD 2.21.6. Изключения. 1. Изключения от посочените по-горе процедури се допускат в следните случаи: а. Полети на държавни ВС; б. Полети за търсене и спасяване; в. Полети за санитарни задачи; г. Полети за специални операции по смисъла на Регламент за изпълнение (ЕС) 923/ 2012; д. Полети в извънредни или аварийни ситуации; е. Принудителни кацания и кацания на самолети, използващи летището като резервно; ж. Полети за проверка на наземни аеронавигационни средства и съоръжения, и полетни процедури. LBWN AD 2.21.7.Ограничения при работа на двигатели. 1. Наземните излитания на двигателите на режими по-високи от „малък газ“, изисква писмена заявка до Летищен координационен център и се извършва на определените от Летищен координационен център самолетни стоянки; 2. Наземните излитания на двигателите на режими до „малък газ“, или други запуски, свързани с техническото обслужване на ВС, се извършват само съгласувано с Летищен координационен център на определените за целта самолетни местостоянки. 3. Забраняват се наземните излитания на двигатели в периода 21, 00 – 04, 00 (21, 00 – 03, 00) ч.
Брой излитания и кацания за една календарна година15468
Година2019


Други справки:
Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)