Регистър на агломерациите

Към основното съдържание
Към главното меню
 
Регистър на агломерациите
по Закона за защита от шума в околната среда

Защитени територии и зелени площи

Обобщена справка за агломерацията:


Име на агломерацията: Варна


Брой общо: 45

По закона за защитените територии:

Брой общо:6
Вид: Защитена местност
Територии:Природен парк “Златни пясъци”
Защитена местност “Аладжа манастир”
Защитена местност “Казашко”
Защитена местност “Мочурището”
Защитена местност “Ялтата”
Защитена местност “Ракитника”


Защитени зони по Натура 2000:

Брой общо:5
Вид: SPA
Територии:Защитена зона “Батова”
Защитена зона “Варненско-Белославско езеро”
Защитена местност “Ялтата”
Защитена зона “Златни пясъци”
Защитена зона “Галата”


Зелени градски площи:

Брой общо:34
Вид: Зелени градски площи
Територии:Лятно кино „Тракия”
Зимно кино “Тракия”
Ботева градинка
Площад “Лаврентий"
Площад Съборни ”Понеделничен пазар”
Катедрална градинка
Градска градинка
Борисова градинка
Борисова градинка
Градинката пред ДЗИ
Шишкова градинка
Градинка Севастопол
Градина пред Художествената галерия
Градина “Света Петка”
Градина при сградата на община Варна
Гарова градина /Пл.Петко Славейков/
Градина пред сградата на Археологическия музей
Градина „Червения площад”
Градина „Генерал Гурко”
Градина при читалище “Отец Паисий”
Градина „Пикадили”
Градина „Чаталджа”
Градина “Феликс Каниц”
Парк „Чайка”
Междублоково пространство - ул. "Генерал Колев" и ул. "Цар Асен", ул. "Драва Чех" и "Чаталджа"
Парк „Владислав Варненчик”
Парк „Младост”
Морска градина
Градинка пред "НАП"
Стадион "Спартак"
Спортен комплекс "Младост"
Градинка Куклен театър
Парк "Параклиса"
Аспарухов парк
Други справки:
Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)