Регистър на агломерациите

Към основното съдържание
Към главното меню
 
Регистър на агломерациите
по Закона за защита от шума в околната среда

Обща информация за агломерация

ИмеВарна
Година2019
Код по ЕКАТТЕ10135
Име на общинатаВарна
Код на общината по ЕКАТТЕVAR06
Име на област:Варна
Код на областта по ЕКАТТЕVAR
ОписаниеОбщина Варна е разположена в Североизточната част на Република България. Във физикогеографско отношение попада в източната част на Дунавската равнина, а югозападната част попада в границата на Предбалкана. Към настоящия момент територията на общината е 23853,68 ха, а от тази площ урбанизирани територии са: 8101,20ха. В гр. Варна има пет района –“Одесос”, “Приморски”, “Младост”, “Владислав Варненчик” и “Аспарухово” и пет кметства-Тополи, Каменар, Казашко, Звездица, Константиново. Към месец януари 2009г. съгласно решения на Общински съвет Варна- на основание чл.25,ал.3 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България в Община Варна са създадени над 30 селищни образувания с местно значение:Акчелар, Ален Мак, Балъм дере, Боровец –север, Горна Трака, Дели Сава, Добрева Чешма, Долна Трака, Зеленика, Изгрев, Кочмар, Крушово Градина, Летещето, Манастирски рид, Ментеше, Орехчето, Панорама, Перчемлията, Планова, Под село, Прибой, Припек, Пчелина, Ракитника, Свети Никола, Сотира, Сълзица, Телевизионна Кула, Траката разширение, Фатрико дере, Франга дере, Кокарджа, Черешова Градина, района около хижа Черноморец.
Географска ширина43.21667N
Географска дължина27.91667E
Местоположение - географски данниГрад Варна е разположен на северния и на западния бряг на Варненския залив и край Варненското езеро. Най-южната и централната част на града се свързват посредством Аспаруховия мост.
Площ в строителни граници154.000 кв.км
Население по ГРАО (по настоящ адрес)352 009 жители
Население по НСИ336 216 жители
Гъстота на населението (ГРАО)2 285.77 жители/кв.км
Гъстота на населението (НСИ)2 183.22 жители/кв.км

Прираст на населението на агломерациите (промил)
Други справки:
Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)