Регистър на агломерациите

Към основното съдържание
Към главното меню
 
Регистър на агломерациите
по Закона за защита от шума в околната среда

Пътна и улична мрежа - основни трасета на първостепенната улична мрежа


Име на агломерацията: Бургас


Брой общо: 35

Наименование на участъкаКласДължинаШиринаБр.лентиГодина
бул.“Иван Вазов“ – от бул.“Мария Луиза“ до ул.“Константин Фотинов“2 клас1.90026.062016
“Ст.Стамболов“ – от кръгово кръстовище на изхода за София до МБАЛ Бургас2 клас1.90026.062016
ул.“Транспортна“ – от кръгово кръстовище за Варна до кръгово кръстовище на изхода за София2 клас1.55029.042016
бул.“Струга“ – от к-ще до МБАЛ Бургас до к-ще „Трапезица“2 клас0.90014.542016
бул.“Тодор Александров“ – от кръстовище „Трапезица“ до пътен възел ЮГ2 клас4.10015.642016
ул."Захари Стоянов" - от п.в. ЮГ до ул.“Въстаническа“2 клас1.61515.062016
ул."Захари Стоянов" - от ул.“Въстаническа“ до ул. "Кооператор"2 клас1.47020.042016
ул.“Мария Луиза“ – от бул.“Сан Стефано“ до бул.“Иван Вазов“3 клас1.00014.042016
бул.“Иван Вазов“ – от бул.“Мария Луиза“ до ул.“Константин Фотинов“3 клас1.14012.042016
бул.“Демокрация“- от „Колодрум“ до ул.“Цар Симеон I“3 клас2.48018.042016
ул.“Никола Петков“ – от кръгово к-ще при х.“Мираж“ до ул.“Д.Димов“3 клас0.90021.042016
бул.“Проф.Якимов“ – от кръгово кръстовище на изхода за София до кръстовище с ул.“Одрин“3 клас1.88018.042016
ул“Одрин“ от бул.“Сан Стефано“ до „Кроношпан“3 клас4.25010.522016
ул.“Хр.Ботев“ – от ул.“Фердинандова“ до бул.“Сан Стефано“3 клас1.04012.042016
ул.“Цар Петър“ –от ул.“Фердинандова“ до бул.“Иван Вазов“3 клас0.24014.042016
бул.“Сан Стефано“ от бул.“М.Луиза“ до бул.“Демокрация“3 клас1.34015.042016
ул.“Янко Комитов“ – от бул.“Проф.Якимов“ до ул.“Лазар Маджаров“ до ул. "Струга"3 клас2.28416.042016
бул.“Димитър Димов“ – от кръстовище с ул.“Никола Петков“ до кръгово кръстовище за Варна3 клас0.85014.542016
бул."Иван Вазов" - от бул.“Мария Луиза“ до ул. "Цар Петър"3 клас1.05612.042016
бул."Болаир" - от ул. "Цар Петър" до ул."Цар Симеон I"3 клас0.70016.042016
ул."Индустриална" - от ул. "Мария Луиза" до п.в."Бургас-Средец-Созопол"3 клас2.98715.042016
ул."Спортна" - от ул."Индустриална" до ул."Тодор Александров"3 клас0.50015.042016
ул."Крайезерна" - от ул.“Проф. Я.Якимов“ до п.в. "Вл.Павлов" 3 клас2.6687.522016
ул."Въстаническа" - от ул.“З.Стоянов“ до ИРА3 клас1.80614.04-22016
ИРА - - от ул.“З.Стоянов“ до ул."Въстаническа"3 клас1.40425.042016
ул.“Гладстон“ – от бул. “Сан Стефано“ до бул.“Иван Вазов“4 клас1.2706.022016
ул.“Сливница“ – от бул.“Мария Луиза“ до ул.“Христо Ботев“4 клас0.7606.022016
ул.“Тракия“ – от ул.“Стефан Стамболов“ до ул.“Янко Комитов“4 клас0.92015.042016
ул.“Константин Величков“ – от бул.“Демокрация“ до ул.“Димитър Димов“4 клас0.5807.022016
ул.“Г.Минков“ – от кръгово кръстовище при хотел “Мираж“ до ул. “Тракия“4 клас0.7308.022016
ул.“Димитър Димов“ от кръстовоще с ул. “Никола Петков“ до бул.“Демокрация“4 клас2.9807.522016
ул.“Цар Симеон I“ – от ул.“Стефан Стамболов“ до ул.“Демокрация“4 клас1.2006.022016
ул."Въстаническа" - от ИРА до ул.“З.Стоянов“ 4 клас2.00013.042016
бул.“Димитър Димов“ – от кръстовище с ул.“Никола Петков“ до ж.п.прелез4 клас1.0007.022016
ул.“24-ти пехотен полк“ – от ж.п.прележ до ул.“Демокрация“4 клас1.0007.022016


Други справки:
Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)