Регистър на агломерациите

Към основното съдържание
Към главното меню
 
Регистър на агломерациите
по Закона за защита от шума в околната среда

Защитени територии и зелени площи

Обобщена справка за агломерацията:


Име на агломерацията: Бургас


Брой общо: 14

По закона за защитените територии:

Брой общо:8
Вид: Защитена местност
Територии:Атанасовско езеро
Вая
Ченгене скеле
Корията
Пода
Узунгерен
Бургаски солници
Устие на река Изворска


Защитени зони по Натура 2000:

Брой общо:6
Вид: SCI
Територии:Залив Ченгене скеле
Атанасовско езеро
Бургаско езеро
Мандра - Пода
Бакърлъка
Айтоска планина
Други справки:
Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)