Регистър на агломерациите

Към основното съдържание
Към главното меню
 
Регистър на агломерациите
по Закона за защита от шума в околната среда

Защитени територии и зелени площи

Обобщена справка за агломерацията:


Име на агломерацията: Бургас


Брой общо: 17

По закона за защитените територии:

Брой общо:11
Вид: Природна забележителност
Територии:Устие на река Изворска
Бургаски солници
Узунгерен
Пода
Корията
Ченгене скеле
Вая
Атанасовско езеро
Отманли
Факийска река
Водениците - скални образувания


Защитени зони по Натура 2000:

Брой общо:6
Вид: SPA, SCI
Територии:Айтоска планина
Бакърлъка
Мандра - Пода
Бургаско езеро
Атанасовско езеро
Залив Ченгене скеле
Други справки:
Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)