Регистър на агломерациите

Към основното съдържание
Към главното меню
 
Регистър на агломерациите
по Закона за защита от шума в околната среда

Летища в агломерацията:

АгломерацияСофия
Местоположението на летищетоСофия, Враждебна
Име съгласно Сборника за аеронавигационна информация и публикацияЛетище София / Sofia Airport ICAO код – LBSF, IATA код – SOF
Местоположението на летището спрямо населеното мястоЛетище София се намира на източния край на гр. София на по-малко от 10км от центъра на града. Териториално е разположен в североизточния край на район Слатина - Софийска област (СО), на север и североизток граничи с район Кремиковци - СО, а на югоизток и юг граничи с район Искър - СО. В близост до западната граница са застроени кв. "Христо Ботев" и кв. "Васил Левски". Близо до източната граница са разположени кв. "Враждебна" и кв. "Нова махала" и зеледелски земи. През територията на Летище София, в източния му край, протича р. Искър.
Обща площ, кв.км5.915
Брой на пистите1
Дължина на пистите (метри)3600
Широчина на пистите (метри)45
Тип на настилкатаПолимерно-модифициран асфалт
Описание на противошумните процедури и схемите на излитане и кацанеПроцедурите за намаляване на шума са разписани в Сборника за аеронавигационна информация и публикация на Република България, раздел LBSF, т. 2.21 и са следните. Общи положения 1. За намаляване на самолетния шум над населения район на гр. София са предвидени посочените по-долу процедури. 2. Полетите над населения район на гр. София се забраняват през деня и през нощта с изключение на случаите, посочени в т. „Изключения”. 3. Командирът на въздухоплавателното средство може да се отклони от схемите за отлитане и долитане само в интерес на безопасността на полета. Ограничения при използване на ПИК 1. Излитане: ПИК 27 се използва за излитане денем и нощем само когато: а) силата и посоката на вятъра не позволява използването на ПИК 09; б) ръководителят на полети разреши това поради наситен трафик и при случаите, описани в т. „Изключения”. 2. Кацане ПИК 09 се използва за излитане денем и нощем само когато: а) силата и посоката на вятъра не позволява използването на ПИК 27; б) ръководителят на полети разреши това поради наситен трафик и при случаите, описани в т. „Изключения”. 3. Забранява се провеждането на тренировъчни полети между 2100 – 0400 (2000 – 0300). 4. Забранява се планирането на редовни полети от и до летище София между 2100 – 0400 (2000 – 0300). * Времето е дадено в UTS – Coordinated Universal Time
Брой излитания и кацания за една календарна година51829
Година2017


Други справки:
Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)