Регистър на агломерациите

Към основното съдържание
Към главното меню
 
Регистър на агломерациите
по Закона за защита от шума в околната среда

Защитени територии и зелени площи

Обобщена справка за агломерацията:


Име на агломерацията: София


Брой общо: 9

Защитени зони по Натура 2000:

Брой общо:5
Вид: SPA
Територии:Витоша
Плана
Лозенска планина
Рибарници Челопечене
Влажна зона край Долни Богров- Казичане


Зелени градски площи:

Брой общо:4
Вид: Зелени градски площи
Територии:Северен парк
Борисова градина
Южен парк
Западен парк
Други справки:
Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)