Регистър на агломерациите

Към основното съдържание
Към главното меню
 
Регистър на агломерациите
по Закона за защита от шума в околната среда

Защитени територии и зелени площи

Обобщена справка за агломерацията:


Име на агломерацията: София


Брой общо: 31

По закона за защитените територии:

Брой общо:7
Вид: Защитена местност
Територии:Парк "Врана"
Кътински пирамиди
Урвич
Eленина бара
Манастирска кория
Турченица (с вариант на име "Туриница")
Извора (Тенев баир - вековна кория)


Защитени зони по Натура 2000:

Брой общо:5
Вид: SPA
Територии:Витоша
Плана
Лозенска планина
Рибарници Челопечене
Влажна зона край Долни Богров- Казичане


Зелени градски площи:

Брой общо:19
Вид: Зелени градски площи
Територии:Многофункционален спортен комплекс
Възраждане
Северен парк
Борисова градина
Южен парк
Западен парк
Парк "Въртопо"
Парк "Владимир Заимов, Театър "Сфумато"
Парк "Хиподрума"
Парк "Мир и дружба"
Парк "Св. св. Петър и Павел"
Парк "Овча купел - Банята "
Парк "Робов дол"
Парк "Гео Милев"
Парк "Герена"
Парк "Дружба"
Парк "Света Троица"
Парк "Княжеска градина"
Парк "Военна академия"




Други справки:




Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)